تغییر زمان برگزاری همایش

 بنا به درخواست تعداد زیادی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی به دلیل تقارن ایام امتحانات و دفاع از پایان نامه، همایش ملی امنیت غذایی به تاریخ 22 تیر ماه 1396 موکول شد.


تاريخ انتشار : 1396/02/12 16:58 | دسته بندی : 1 | بازدید : 1561