هزینه ارسال و داوری مقالات اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

 همکاران عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، تنها در صورتی که نویسنده اول باشند از پرداخت هزینه مقاله اول معافند و برای مقالات بیشتر، به ازاء هر مقاله مبلغ 700000 ریال اخذ می گردد.


تاريخ انتشار : 1396/03/21 08:44 | دسته بندی : 1 | بازدید : 1920