تغییر تاریخ برگزاری همایش

  طبق مصوبه 28 خرداد 96 سازمان مرکزی دانشگاه، تاریخ پنجمین همایش ملی امنیت غذایی به 20 مهرماه موکول شد. دلیل این امر، تقارن با مصاحبه دکتری و درخواست اساتید و دانشجویان محترم برای تهیه و ارسال مقالات می باشد. 

آخرین مهلت ارسال مقالات: 25 شهریور 96


تاريخ انتشار : 1396/03/31 23:18 | دسته بندی : 1 | بازدید : 1916