مزیت های همایش

-         همکاری دانشگاه وواحدهای صنعتی
 
-         برگزاری همزمان کارگاه های تخصصی

 

-         برگزاری نمایشگاه تخصصی برای معرفی محصولات سلامت به مصرف کنندگان