پیام رئیس همایش

 با استعانت از درگاه ایزد منان و در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) پنجمین همایش ملی امنیت غذایی همچون سال های گذشته با حمایت و همکاری موثر مجامع علمی و دانشگاهی، انجمن های فعال در صنایع غذایی، مراکز تحقیقاتی و با حضور مدیران و متخصصان شرکت های صنایع غذایی در خرداد ماه 1396 برگزار خواهد شد. با عنایت به سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و ضرورت برخورداری جامعه ایرانی از سلامت، رفاه و امنیت غذایی در کنار سایر مولفه های مدنظر، متولیان برگزاری این همایش در نظر دارند از طریق ایجاد فضای هم اندیشی و تعامل بین فرهیختگان حوزه های مختلف علوم و صنایع غذایی و زمینه سازی انتقال یافته های پژوهشی و تحقیقاتی و هدایت پتانسیل های موجود در جهت رفع و حل مشکلات و نیازهای این صنعت گام های اساسی بردارند. لذا برآنیم تا با دعوت از اندیشمندان، محققان و صاحبان صنایع ضمن ایجاد بستر مناسب تعاملات فیمابین ارتباط بین صنعت و دانشگاه با انعکاس نتایج پژوهش های انجام شده ضمن حرکت در مسیر اهداف عالیه سند چشم انداز و بررسی موانع و مشکلات فراروی صنعت غذا در جهت رونق این صنعت با قید تامین همه جانبه امنیت غذایی گام های موثری برداریم.