پیام دبیر همایش

 غذا مفاهیم بسیاری دارد و علاوه بر تولید انرژی، موجب ساخت بسیاری از اندام‌ها می‌شود و تمامی اعمال بدن را حفظ و تنظیم می‌کند؛ اما معنای غذا چیزی بیش از تغذیه بدن است. ما از غذا خوردن لذت می‌بریم، غذا در ما احساس امنیت و شادمانی ایجاد می‌کند، به منظور برقراری ارتباط با دوستان از آن استفاده می‌کنیم و برای بیان شادی و تعطیلات و جشن‌ها و به عنوان نماد مذهبی هر روز استفاده می‌شود. غذا بزرگ‌ترین مشغله مردم دنیاست؛ زیرا بخش بزرگی از فعالیت‌های دنیا فقط تولید، فرآوری و تهیه موادغذایی است. انسان‌ها درصد مهمی از درآمد خود را صرف خرید و تهیه آن می‌کنند. حتی در برخی کشورها، کار بیش از سه چهارم جمعیت مستقیما با تولید مواد غذایی در ارتباط است اما به ندرت افراد غذای کافی دریافت می کنند. میلیون‌ها نفر در دنیا دچار گرسنگی مزمن هستند.

مشکل اصلی غذایی در کشورهای توسعه یافته، مصرف زیاد بسیاری از موادغذایی است، در حالی که در کشورهای در حال توسعه این معضل به صورت فقر، گرسنگی و سوء تغذیه نمود یافته است. در کشورهای پیشرفته، مصرف زیاد قندها و چربی‌ها منجر به دریافت زیاد کالری همراه با یک رژیم غذایی دارای دانسیته پایین موادمغذی می‌شود و کنار هم قرار گرفتن عوامل محیطی و غذایی، احتمال بروز بسیاری از بیماری‌های مزمن را افزایش می‌دهد.
شعار امسال روز جهانی غذا، "بررسی و توجه به کشاورزی برای رسیدن به امنیت غذایی" است. امیدواریم روزی را ببینیم که هیچ کس در دنیا گرسنه نماند.